Den här webbplatsen använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjlig! Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.
Menu
  • Här kan man lägga text

SFR - Svenska Fogbranschens Riksförbund

är fogbranschens egen organisation för entreprenörer, leverantörer och konsulter.

SFR arbetar för rätt konstruerade fogar i byggnader, säkra materialval och fackmannamässigt arbetsutförande.

Vi ägnar stor uppmärksamhet åt fogars och fogmaterials betydelse för miljön både under byggnadstiden och i den färdiga byggnaden.

SFR arbetar för att stärka kvalitetsmedvetandet hos alla byggbranschens aktörer - byggherrar, förvaltare, arkitekter, konstruktörer och entreprenörer. Det resulterar i bättre fungerande byggnader och lägre underhålls- och driftskostnader. Ett led i detta är en återkommande vidareutbildning av de anställda i medlemsföretagen och auktorisation av medlemsföretag som uppfyller fastställda krav.

En annan resurs i vårt kontinuerliga arbete för bättre fogkonstruktioner och för ett ökat kvalitetstänkande är SFR:s tekniska montageanvisningar. Dessa refereras i Råd och anvisningar till HusAMA 11, kapitel ZS. Du kan för närvarande välja mellan åtta dokument som täcker de viktigaste användningsområdena för fogmassor. Dokumenten hittar du här under rubriken Länkar och Dokument. Du kan själv hjälpa till med att förbättra och utveckla denna resurs genom att ge oss synpunkter och förslag.

Aktuellt

Mycket information finns kvar på gamla hemsidan du hittar dit på gamla.sfr.nu. Där fungerar även inloggning till medlemssidorna.

Montageanvisning nr 5 är uppdaterad!

Årsmöte 2019!
Boka redan nu 14-15 mars för årsmöte på västkusten. Så snart plats är bokad kommer mer information.

Kommande kurser!

Fogning i byggnader. Kurs i Stockholm ingen datum bestämd ännu !

Härdplastkurs. Kurs i Stockholm ingen datum bestämd ännu !

Sanera PCB-haltiga fogar i Norrköping. Kursstart den 3 oktober.

Anmälan skickas till kansliet@sfr.nu

Protokoll för årsmötet 2018 finns på medlemssidorna!