Den här webbplatsen använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjlig! Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.
Menu
  • Röd fog vid sockel

  • Sanering av PCB-haltiga fogar

SFR - Svenska Fogbranschens Riksförbund

är fogbranschens egen organisation för entreprenörer, leverantörer och konsulter.

SFR arbetar för rätt konstruerade fogar i byggnader, säkra materialval och fackmannamässigt arbetsutförande.

Vi ägnar stor uppmärksamhet åt fogars och fogmaterials betydelse för miljön både under byggnadstiden och i den färdiga byggnaden.

SFR arbetar för att stärka kvalitetsmedvetandet hos alla byggbranschens aktörer - byggherrar, förvaltare, arkitekter, konstruktörer och entreprenörer. Det resulterar i bättre fungerande byggnader och lägre underhålls- och driftskostnader. Ett led i detta är en återkommande vidareutbildning av de anställda i medlemsföretagen och auktorisation av medlemsföretag som uppfyller fastställda krav.

En annan resurs i vårt kontinuerliga arbete för bättre fogkonstruktioner och för ett ökat kvalitetstänkande är SFR:s tekniska montageanvisningar. Dessa refereras i Råd och anvisningar till HusAMA, kapitel ZS. Du kan för närvarande välja mellan åtta dokument som täcker de viktigaste användningsområdena för fogmassor. Dokumenten hittar du här under rubriken Länkar och Dokument. Du kan själv hjälpa till med att förbättra och utveckla denna resurs genom att ge oss synpunkter och förslag.

Aktuellt

Montageanvisning nr 5 är uppdaterad!

Höstmöte 2019!
Boka redan nu 3-4 oktober för höstmöte !

Kommande kurser!

Fogning i byggnader. Göteborg 20190926-27

Härdplastkurs. Göteborg 20190927 förmiddag.

Repetitionskurs Fogning i byggnader.

Obligatorisk för fortsatt auktorisation. Göteborg 20190927  eftermiddag.

Ingen kurs är inplanerad ännu för:

Sanera PCB-haltiga fogar.

Anmälan skickas till kansliet@sfr.nu

 

På medlemssidorna!

Nytt Kanslinytt ute nu!

Nytt avtal fortum Waste PCB avfall!

Protokoll för årsmötet 2019.

Nytt avtal företagshäslovård!

Uppdaterat avtal med Eurofins för analyser av fogmassa!