den 19 augusti 2018
     

Kansli
Kansliansvarig:
Johan Olofsson

SFR
Stensmöllavägen 22
284 34 Perstorp
Mobil   +46 70 308 99 46

kansliet@sfr.nu

Kansli
Kansliansvarig:
Johan Olofsson

SFR
Stensmöllavägen 22
284 34 Perstorp
Mobil   +46 70 308 99 46

kansliet@sfr.nu


Logga in  |  Registrera
Endast medlemsföretag
SFR:s miljöpolicy    

SFR ska i sitt miljöarbete

 • noggrant följa forsknings- och miljöarbetet inom byggområdet för att öka branschens kunnande om hur miljön påverkas av fogar och de material de är uppbyggda av.
 • i all verksamhet - internutbildning, marknadsinformation och tekniska anvisningar - verka för att sådana fogtätningssystem används som på lång sikt har minsta möjliga negativa inverkan på ekosystemet.
 • auktorisera kompetenta fogföretag och därvid lägga särskild vikt vid företagens hantering av miljöfrågor.
 • informera marknaden om fogars betydelse för en byggnads funktion ur miljösynpunkt.
 • främja produktion och marknadsföring av produkter som sammantaget ger minsta möjliga negativa miljöpåverkan.
 • effektivisera avfallshanteringen genom att främja system som ger minsta möjliga avfall och genom att förbättra omhändertagandet av det avfall som ändå uppkommer.
 • initiera och främja samarbete med organisationer som arbetar med byggandets miljöfrågor för att därigenom förbättra möjligheterna att påverka branschen i alla frågor som har med miljön att göra.

Miljöinformationspolicy
Under senare år har intresset för och kraven på miljöinformation inom byggbranschen ökat väsentligt. Detta är en sund utveckling som strävar efter ett hållbart byggande där miljöhänsyn och ansvar kommer i första rummet. Det är därför viktigt att alla leverantörer visar öppenhet och samarbetsvilja när det gäller att redovisa olika egenskaper och innehåll i de produkter som man levererar till byggbranschen.

Leverantörerna ställs ofta inför en mängd varianter på miljödeklarationer där byggaren eller byggherren vill ha svar på olika frågor om produkterna. Detta medför ett tidskrävande merarbete för leverantörerna eftersom deklarationerna är utformade på många olika sätt. Sveriges Limleverantörers Förening, numera Sveriges Fog- och Limleverantörers Förening, där de flesta leverantörerna i SFR också är medlemmar, tog hösten 1997 beslutet att alla miljödeklarationer skulle utformas på ett likartat sätt enligt Kretsloppsrådets direktiv och i enlighet med Byggherreföreningens önskemål. I kretsloppsrådet finns bl.a representanter för Skanska, NCC, JM och olika konstruktörer och arkitekter samt representanter för fastighetsägarsidan.

Alla leverantörsmedlemmar i SFR har sina miljödeklarationer utformade på det sätt som fastlagts. Dessa miljödeklarationer tillhandahålles liksom produktblad och varuinformationer av respektive företag, och finns i de flesta fall tillgängliga på respektive företags hemsida på Internet.

SFR vill också påpeka vikten av att man, som Kemikalieinspektionen skriver i läsanvisningen till OBS-listan, skiljer på fara och risk. I många förfrågningar vill man enbart veta om produkten innehåller ämnen som finns på KemI:s OBS- eller Begränsningslista. Om man inte gör någon riskanalys och ser vilka konsekvenser detta får för materialvalet och, i förlängningen, för miljön, kan ett val som enbart baseras på olika listor ge miljöeffekter som är helt motsatta dem man eftersträvar.

SFR:s leverantörsmedlemmar kommer i framtiden inte att fylla i enskilda, objektsrelaterade miljödeklarationer utan hänvisar till de deklarationer som utformats enligt ovanstående fastlagda riktlinjer.

SFR:s leverantörsmedlemmar:
Bostik AB
Bacca Byggkemi AB
Dana Lim Sverige AB
Ergofast AB
Mapei AB
Polyseam AB
Protega AB
Sika Sverige AB
Silicone Trading
Soudal Proflex AB
Tremco-illbruck int. GmbH Sverige filial
 

SFR ska i sitt miljöarbete

 • noggrant följa forsknings- och miljöarbetet inom byggområdet för att öka branschens kunnande om hur miljön påverkas av fogar och de material de är uppbyggda av.
 • i all verksamhet - internutbildning, marknadsinformation och tekniska anvisningar - verka för att sådana fogtätningssystem används som på lång sikt har minsta möjliga negativa inverkan på ekosystemet.
 • auktorisera kompetenta fogföretag och därvid lägga särskild vikt vid företagens hantering av miljöfrågor.
 • informera marknaden om fogars betydelse för en byggnads funktion ur miljösynpunkt.
 • främja produktion och marknadsföring av produkter som sammantaget ger minsta möjliga negativa miljöpåverkan.
 • effektivisera avfallshanteringen genom att främja system som ger minsta möjliga avfall och genom att förbättra omhändertagandet av det avfall som ändå uppkommer.
 • initiera och främja samarbete med organisationer som arbetar med byggandets miljöfrågor för att därigenom förbättra möjligheterna att påverka branschen i alla frågor som har med miljön att göra.

Miljöinformationspolicy
Under senare år har intresset för och kraven på miljöinformation inom byggbranschen ökat väsentligt. Detta är en sund utveckling som strävar efter ett hållbart byggande där miljöhänsyn och ansvar kommer i första rummet. Det är därför viktigt att alla leverantörer visar öppenhet och samarbetsvilja när det gäller att redovisa olika egenskaper och innehåll i de produkter som man levererar till byggbranschen.

Leverantörerna ställs ofta inför en mängd varianter på miljödeklarationer där byggaren eller byggherren vill ha svar på olika frågor om produkterna. Detta medför ett tidskrävande merarbete för leverantörerna eftersom deklarationerna är utformade på många olika sätt. Sveriges Limleverantörers Förening, numera Sveriges Fog- och Limleverantörers Förening, där de flesta leverantörerna i SFR också är medlemmar, tog hösten 1997 beslutet att alla miljödeklarationer skulle utformas på ett likartat sätt enligt Kretsloppsrådets direktiv och i enlighet med Byggherreföreningens önskemål. I kretsloppsrådet finns bl.a representanter för Skanska, NCC, JM och olika konstruktörer och arkitekter samt representanter för fastighetsägarsidan.

Alla leverantörsmedlemmar i SFR har sina miljödeklarationer utformade på det sätt som fastlagts. Dessa miljödeklarationer tillhandahålles liksom produktblad och varuinformationer av respektive företag, och finns i de flesta fall tillgängliga på respektive företags hemsida på Internet.

SFR vill också påpeka vikten av att man, som Kemikalieinspektionen skriver i läsanvisningen till OBS-listan, skiljer på fara och risk. I många förfrågningar vill man enbart veta om produkten innehåller ämnen som finns på KemI:s OBS- eller Begränsningslista. Om man inte gör någon riskanalys och ser vilka konsekvenser detta får för materialvalet och, i förlängningen, för miljön, kan ett val som enbart baseras på olika listor ge miljöeffekter som är helt motsatta dem man eftersträvar.

SFR:s leverantörsmedlemmar kommer i framtiden inte att fylla i enskilda, objektsrelaterade miljödeklarationer utan hänvisar till de deklarationer som utformats enligt ovanstående fastlagda riktlinjer.

SFR:s leverantörsmedlemmar:
Bostik AB
Bacca Byggkemi AB
Dana Lim Sverige AB
Ergofast AB
Mapei AB
Polyseam AB
Protega AB
Sika Sverige AB
Silicone Trading
Soudal Proflex AB
Tremco-illbruck int. GmbH Sverige filial
 


 
Copyright (c) 2018 Svenska Fogbranschens Riksförbund   |  Om webbplatsen, Cookies m.m