den 17 juli 2018
     

Kansli
Kansliansvarig:
Johan Olofsson

SFR
Stensmöllavägen 22
284 34 Perstorp
Mobil   +46 70 308 99 46

kansliet@sfr.nu

Kansli
Kansliansvarig:
Johan Olofsson

SFR
Stensmöllavägen 22
284 34 Perstorp
Mobil   +46 70 308 99 46

kansliet@sfr.nu


Logga in  |  Registrera
Endast medlemsföretag
Saneringsmetoden i korthet    

Som underlag för saneringen finns normalt en inventeringsrapport som visar var fogarna finns. Entreprenören ska dock vara uppmärksam på att det kan finnas fogar som inte noterats under inventeringen.

Innan saneringen påbörjas ska en anmälan vara gjord till kommunens miljökontor. Den ska bland annat innehålla en miljöskyddsplan och en kvalitetssäkringsplan. Fastighetsägaren har ansvar för att detta blir gjort.

För att hindra att PCB tränger in i byggnaden ska fönster och dörrar vara stängda och täta på den fasad där arbete pågår. Ventilationsöppningar stängs och tätas.

Arbetsställningarna ska utformas så att risken för spridning blir så liten som möjligt och så att man kan arbeta effektivt från dem.

Fogen skärs ut med en maskindriven kniv, tätt intill fogkanterna. Kanterna slipas ner intill ett djup på minst 2 mm. Avfallet samlas in omsorgsfullt och slipdammet tas om hand genom särskilda damminfångningskåpor och dammsugare.

I vissa material eller fogtyper kan fogen skäras ut direkt genom spårsågning. Även då krävs att dammet samlas in på ett effektivt sätt direkt vid källan.

Vid slipning används vissa typer av vinkelslipmaskiner. För svåråtkomliga ställen finns specialmaskiner.

Saneringspersonalen måste använda hörselskydd och heltäckande skyddsdräkt med fläktmatad friskluftsmask. Maskinkniven ska vara försedd med vibrationsdämpande handtag för att förebygga vibrationsskador i händerna. För att undvika belastningsskador i muskler och leder måste man veta hur man arbetar ergonomiskt riktigt.

Ett korrekt arbetssätt när det gäller arbetarskydd och avfallsinsamling innebär automatiskt att spridningen till miljön minimeras.

Fogavfall och övrigt material som kan vara förorenat med PCB är så kallat Farligt avfall och måste hanteras enligt aktuell lagstiftning. Det får inte blandas med annat avfall och det får inte transporteras bort från arbetsplatsen av annan än den som har särskilt tillstånd. Man måste föra journal över avfallet och det måste förpackas, märkas och förvaras på rätt sätt. Slutlig destruktion av avfallet görs genom Svensk avfallskonvertering AB, SAKAB.


 
Copyright (c) 2018 Svenska Fogbranschens Riksförbund   |  Om webbplatsen, Cookies m.m