Den här webbplatsen använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjlig! Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.
Menu

Brand

Passivt brandskydd

Plan- och bygglagen (PBL) är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på byggande. Boverket är den förvaltningsmyndighet som tolkar och sammanställer plan- och bygglagens regelverk, och som även ger ut en samling av föreskrifter och allmänna råd från PBL, som bland annat publiceras i Boverket byggregler (BBR).

I BBR kap 5 får man information om hur man dimensionerar byggnaders brandskydd och vilka krav som ställs på ett byggprojekt utifrån byggnadstyp och verksamhetsklass.

 

Det är även i BBR kap 5 man kan utläsa att byggnader ska delas in i brandceller och att dessa ska utformas så att ett tillfredställande skydd mot spridning av brand och rökgas erhålls. Genomföringar (installationer), upplag och förband ska särskilt beaktas så att brandcellen upprätthåller sin avskiljande funktion.

Speciellt kritiska områden är där man har genomföringar som t ex elkablar, metallrör, plaströr och ventilation som bryter brandcellsgränser. Det är då ett krav att återställa brandmotståndet (funktionskraven) i brandcellsgränsen. Detta gör våra erfarna specialister med material som är godkänt och testat för alla typer av tekniska genomföringar.

 

De viktigaste funktionskraven inom passivt brandskydd är:

E – Integritet. Detta innebär att inga heta brandgaser eller lågor tillåts tränga igenom byggnadsdelen via sprickor, hål eller andra öppningar.

 

I – Isolering. Temperaturen på den icke-exponerade sidan av byggnadsdelen får inte överskrida gällande krav på temperaturgränser.

 

R – Bärförmåga. Den bärande byggnadsdelen ska vara utformad och dimensionerad så att materialbrott och instabilitet (knäckning, vippning) undviks i händelse av brand.

 

Det är därför viktigt att välja rätt system beroende på vilken typ av installation som bryter brandcellen. Dessa arbeten bör utföras av erfarna entreprenörer/specialister inom området för passivt brandskydd. Arbetena ska vara väl dokumenterade för valt system/material (giltiga certifikat , monteringsanvisningar, miljödokumentation etc) och utförande (egenkontroller). I medlemslistan syns vilka av våra medlemmar som har erfarenhet av passivt brandskydd och de är experter som hjälper gärna till med dimensionering och val av brandskyddsystem som är lämpligt för projektet avseende kvalitet, miljö och ekonomi.