Den här webbplatsen använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjlig! Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.
Menu
  • Röd fog vid sockel

  • Sanering av PCB-haltiga fogar

SFR - Svenska Fogbranschens Riksförbund

är fogbranschens egen organisation för entreprenörer, leverantörer och konsulter.

SFR arbetar för rätt konstruerade fogar i byggnader, säkra materialval och fackmannamässigt arbetsutförande.

Vi ägnar stor uppmärksamhet åt fogars och fogmaterials betydelse för miljön både under byggnadstiden och i den färdiga byggnaden.

SFR arbetar för att stärka kvalitetsmedvetandet hos alla byggbranschens aktörer - byggherrar, förvaltare, arkitekter, konstruktörer och entreprenörer. Det resulterar i bättre fungerande byggnader och lägre underhålls- och driftskostnader. Ett led i detta är en återkommande vidareutbildning av de anställda i medlemsföretagen och auktorisation av medlemsföretag som uppfyller fastställda krav.

En annan resurs i vårt kontinuerliga arbete för bättre fogkonstruktioner och för ett ökat kvalitetstänkande är SFR:s tekniska montageanvisningar. Dessa refereras i Råd och anvisningar till HusAMA, kapitel ZS. Du kan för närvarande välja mellan åtta dokument som täcker de viktigaste användningsområdena för fogmassor. Dokumenten hittar du här under rubriken Länkar och Dokument. Du kan själv hjälpa till med att förbättra och utveckla denna resurs genom att ge oss synpunkter och förslag.

Aktuellt

På medlemssidorna finns ett nytt kanslinytt!

Boka redan nu 14-15 oktober för vårt höst möte 2021!
Vi hoppas och tror att vi kan hålla ett traditionsenligt höstmöte i södra Sverige den 14-15 oktober. Vi håller koll på myndigheternas rekommendationer gällande pandemin och rättar oss efter dessa. Inbjudan till mötet kommer på sensommaren.

Mötesprotokoll för årsmötet finns under inloggning för medlemmar!

ID06!  
Vi har avtal med ID 06 som innebär att kansliet kan använda ID 06 plattformen för att lägga upp genomförda kurser. Alla nya genomförda kurser kommer att läggas upp i systemet.

Ny avfallsförordning!  
Den nya avfallsförordningen (2020:614) har fått indelning i kapitel. Den nya strukturen har en del som handlar om spårbarhet för farligt avfall. Avfallskoderna finns i bilaga 3. Det har från den 1 november 2020 tillkommit krav för farligt avfall att rapportera uppgifter till ett avfallsregister.  Länk till nya avfallsförordningen 2020:614 och Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2020:5 finns på länksidan                

PCB-sanering. Sidan är uppdaterad med ny förklarande text! 

Ingen kurs är inplanerad ännu för:

Fogning i byggnader.

Härdplastkurs.

Repetitionskurs Fogning i byggnader som är

obligatorisk för fortsatt auktorisation

Sanera PCB-haltiga fogar.

Har du behov av kurs kan du skicka anmälan till kansliet@sfr.nu

 

På medlemssidorna!

Produktblad för entreprenadförsäkring Säkra

Nytt avtal med Säkra

juni 2021 nytt nummer av Kanslinytt

Protokoll från årsmöte och höstmöte.

Nya avtal och uppdateringar finns!